دستگاه فلزیاب جونیور بونتی هانتر محصول Bounty Hunter MetalDetector

دستگاه فلزیاب جونیور ساخت آمریکا سیستم کارکرد امواج صوتی «TR» گیرنده و فرستنده یک سیستم کوچک و ارزان جهت افراد با بودجه کم دارای کلید حساسیت زمین جهت کارکردن در زمینهای مختلف حالت تفکیک فلزات آهنی و غیرآهنی. حالت All Metal به منظور جستجوی هر نوع فلز دارای 2 عدد باطری...