دستگاه فلزیاب Whites DFX 300

اين دستگاه يکي از جديد ترين دستگاههاي کارخانه ي White’s است. اين دستگاه مدل ارتقاء يافته ي DFX است و گزينه هاي جديدي دارد توضیحات محصول اين دستگاه يکي از جديد ترين دستگاههاي کارخانه ي  White’s است. اين دستگاه مدل ارتقاء يافته ي DFX است و گزينه هاي جديدي...