دستگاه فلزیاب pinpointer پین پوینتر آمریکا محصول Accurate locators

نسخه professional این دستگاه مجهز به لب تاب و نرم ازار تحلیل سه بعدی اسکن ها م باشد با تخصیص کد عددی به اهداف. دارای سیستم واکنش صوتی به فلزات با تمایز بین حجم فزات امکان تعیین موقعیت  دقیق اهداف فلزی حداکثر عمق آشکارسازی دستگاه 10 متر است. امکان تشخیص فلزات ، حفره...