فلزیاب گلدن کینک NOKTA GOLDEN KING نوکتا ترکیه

گلدن کینک سيگنالهاي که از هدف دريافت کرده را بطورکامل تحقيق و (Golden King Deep Processor Plus) تحليل مي کند. سخت افزار و نرم افزار هاي بي مثال رادار با کار کننده عميق گلدن کينگ سيگنالهاي که از هدف دريافت کرده را بطورکامل تحقيق و (Golden King Deep Processor Plus)...